Herindeling Noardeast-Fryslan | 2018 februari
0
archive,date,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-13.3,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive

Woensdagavond 21 februari 2018 vond in Ferwert de eerste vergadering plaats van de herindelingscommissie. Taak herindelingscommissie De herindelingscommissie heeft als taak om voorstellen, die te maken hebben met de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân, centraal te bespreken. Het is de bedoeling dat de commissie nagaat of de voorstellen volledig...

Per 1 januari 2019 fuseren de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. tot de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân. In voorbereiding op deze bestuurlijke fusie is er nu een herindelingscommissie opgericht. Eerste zitting op 21 februari In deze herindelingscommissie heeft van elke raadsfractie van de drie gemeenten één...

Het Dagelijks Bestuur (DB) van de DDFK-gemeenten heeft na een positief advies van de OR, de heer Henk Verbunt uit Twijzel, met ingang van 1 februari 2018 aangesteld als directeur van de  DDFK-gemeenten. Henk Verbunt is met deze benoeming ook beoogd gemeentesecretaris/algemeen directeur van de...

UITGELICHT De sollicitatiecommissie van de DFK-gemeenten stelt voor om Sytze Dijkstra te benoemen als beoogd griffier van de fusiegemeente Noardeast-Fryslân. In 2018 wordt hij kwartiermaker van het proces van de gemeenteraden en griffie op weg naar de herindeling per 1 januari 2019.  Tegelijkertijd wordt voorgesteld Dijkstra in...